בתים חמים

מחקרים מוכיחים כי ישנו קשר הדוק בין עיסוק בפעילות חברתית לבין מצבו הבריאותי של הקשיש. הפעילות החברתית מסייעת בשימור היכולות הפיזיות והקוגניטיביות, מרוממת את מצב הרוח ומסייעת להפיג את הבדידות. מתוך הבנה זו אנחנו מפעילים מגוון מועדונים, המעניקים ביטחון תזונתי ומסגרת חברתית לאזרח הוותיק.

מה נוכל לעשות עבורך?